Läckeby ÅVC Fotograf/Källa: Kretslopp Sydost

Det har kommit starka reaktioner efter beslutet att tillfälligt stänga Läckeby ÅVC. Vi har lyssnat på synpunkterna och omvärderat beslutet. Därför kommer Läckeby ÅVC fr.o.m. tisdagen 27/4 öppna igen med fler säkerhetsåtgärder.

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. Vi kommer därför fortsatt att fokusera på säkerheten på våra ÅVC:er. Bland annat genom att stärka upp bemanningen på de ÅVC:er där vi ser att flest besökare kommer samtidigt. Vi kommer inte tillåta fler besökare än det antal som fastställts kunna vara inne samtidigt på respektive ÅVC och reglera flödet därefter. Företag är likt tidigare välkomna till våra huvud-ÅVC:er lokaliserade i våra kommuners centralorter.

Trots att Läckeby ÅVC öppnar igen tror vi att flertalet invånare i norra Kalmar kan tänka sig att i samband med andra inköp på centralorten även kunna planera in sitt ÅVC-besök i Kalmar. Våra förhoppningar är därför att ändå se en förändring efter den debatt som nu blåst upp. 

Att hela tiden öka tillgängligheten till våra återvinningscentraler är viktigt för oss eftersom vi vet att det är ett vinnande koncept både ur ett kundperspektiv och för miljön. Inom kort påbörjas därför en översyn för att säkerhetsställa en ökad tillgänglighet även i norra delen av Kalmar. 

Slutligen vill vi vädja till alla invånare att undvika att besöka oss på helgerna och vid övriga besökstoppar. För att ditt besök ska bli så smidigt som möjligt och för att minska trycket på köerna kommer här några tips:

♻️ Om möjligt besök oss en vardag.
♻️ Sortera ditt avfall hemma innan du kommer till oss och packa bilen smart.
♻️ Ladda hem en översiktskarta över din ÅVC så att du enkelt ser vart på området du ska lämna ditt avfall. Kartorna finns på vår hemsida under respektive ÅVC här.
♻️ Besök oss hellre få gånger med mer grovavfall än ofta för att minimera antalet besök.
♻️ Minimera antalet personer i ditt sällskap.
♻️ Låt barnen sitta kvar i bilen.
♻️ Fråga gärna personalen om du inte vet hur något ska sorteras men tänk på att hålla avstånd.
♻️ Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan stängning. Räkna med lång kö.

Mer information om våra olika ÅVC:er och dess öppettider finns på vår hemsida www.kretsloppsydost.se.Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77